András Orsolya

Magyarország szélén…

András Orsolya Csíkszeredában született és nőtt fel, és családjának köszönhetően
már korán kapcsolatba került zenei és táncos anyanyelvünkkel. Kiskorától énekelt
és táncolt, ekkor alapozta meg a magyar népzene iránti szeretetét és tiszteletét.
Szívéhez legközelebb természetesen a székely népzenék, azon belül is a csíki
népdalok állnak. Már fiatalon népzenei táborokban tanított, és éveken át az édesapja
által vezetett Hargita Székely Nemzeti Népi Együttes tagjaként táncolt, énekelt
és gardonozott.

A lemezről

András Orsolya első szólólemezén értelemszerűen a számára legkedvesebb tájegységek dallamait jeleníti meg. A gondosan kiválogatott zenei anyag egyik részén a székely népzene régi rétegét a felcsíki, kászoni, gyergyói és Gyimes-völgyi énekes és hangszeres dallamok teszik ki.

Background

Hallgass bele!

Rövid ízelítő az András Orsolya: Magyarország szélén.. c. lemez zenei anyagából.

Közreműködők

András Orsolya
ének, kávás gardon, teknőgardon
Mihó Attila
hegedű
Fekete Márton
négyhúros brácsa, háromhúros kontra
Horváth Balázs
hegedűkontra
Tóth Máté
nagybőgő, kisbőgő
Szabó Dániel
cimbalom
Salamon Soma
furulya

Csíkországból levelet

Csíkszék: Csíkjenőfalva, Csíkszentmihály

András Orsolya: Magyarország szélén…

Vajon mi késztet arra a 21. század elején egy fiatal lányt, hogy életét a magyar
népzene minél hitelesebb továbbadásának és népszerűsítésének szentelje?
András Orsolya Csíkszeredában született és nőtt fel, és családjának köszönhetően
már korán kapcsolatba került zenei és táncos anyanyelvünkkel. Kiskorától énekelt
és táncolt, ekkor alapozta meg a magyar népzene iránti szeretetét és tiszteletét.
Szívéhez legközelebb természetesen a székely népzenék, azon belül is a csíki
népdalok állnak. Már fiatalon népzenei táborokban tanított, és éveken át az édesapja
által vezetett Hargita Székely Nemzeti Népi Együttes tagjaként táncolt, énekelt
és gardonozott. A táncok alapos ismerete, valamint a falusi muzsikusokkal való
közvetlen kapcsolat eredményeképpen már ekkor népzenei mozgalmunk egyik
leghitelesebb, legstílusosabban játszó gardonosává vált. Felsőfokú tanulmányait a
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén végezte, ahol
népi ének és népzeneelmélet szakpáron idén fejezi be tanulmányait. Otthonról
hozott elhivatottsága így egészült ki azzal a szakmai tudással, amely felkészült
népzenei előadóvá és népzenetanárrá tette őt.

Árendás Péter
egyetemi docens
LFZE Népzene Tanszék

Magyarország szélén…

András Orsolya első szólólemezén értelemszerűen a számára legkedvesebbtájegységek dallamait jeleníti meg. A gondosan kiválogatott zenei anyag egyikrészén a székely népzene régi rétegét a felcsíki, kászoni, gyergyói és Gyimes-völgyi énekes és hangszeres dallamok teszik ki.Emellett szép válogatásokat hallhatunk Orsi moldvai énekes példaképe, Hodorog Luca dallamaiból, valamint Magyarbece gazdag népzenei hagyományából. A lemez külön érdekessége két olyan tematikus összeállítás, amelyben több dialektus népdalai kerültek egymás mellé. Ezek megszerkesztéséhez már komoly népzeneelméleti tudásra volt szükség. A Szerelmes virág című műsorszám a lakodalmi szokásdallamokból merít Ipoly mentétől a Mezőségig; a Sokezer szerencsét! pedig egyetlen dallamtípus különböző megjelenéseit szedi egy csokorba Bukovinától a Felső-Tisza vidékig. A lemezen a Népzene Tanszék kiváló énekes és hangszeres hallgatói, fiatal tanárai működnek közre, amely biztosítékot jelent a magas színvonalú zenei megszólalásra. Hallgassák olyan szeretettel és népzenénk iránti tisztelettel, mint amilyennek András Orsolya megálmodta és társaival megvalósította!

1.Csíkországból levelet
Csíkszék: Csíkjenőfalva, Csíkszentmihály

2. Lábujjhegyen!
Csíkszék: Csíkszentdomokos

3. Legényeső
Kászonszék: Kászonfeltíz, Kászonimpér

4. Szerelmes virág
Ipoly mente: Ipolyvarbó; Kis-Szamos melléke: Bonchida; Mezőség: Szék; Szilágyság: Kárásztelek

5. Hodorog Lucáé
Moldva: Klézse

6. Tarka varjak
Moldva: Klézse

7. Árkot vágott…
Gyimes völgye: Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok

8. A kedvemért
Erdélyi Hegyalja: Magyarbece

9. Engem kendnek
Erdélyi Hegyalja: Magyarbece

10. Sok ezer szerencsét!
Bukovina: Hertelendyfalva, Hadikfalva; Kászonszék: Kászonújfalu; Gyergyószék: Gyergyószentmiklós; Szabolcs: Érpatak; Udvarhelyszék: Szentegyházasfalu